Грундът за сух пастел създава специално покритие, върху което можете да работите със сухи пастели и да напластявате. Може да се положи върху различни по-плътни повърхнини, като платно, картон, фазер и др.

Филтрирайте